Logo
 
Dienstverlening
                  
 Tot de doelgroep behoren o.a bedrijven, gemeenten, waterschappen, ziekenhuizen, provincies, ministeries en non-profit-organisaties.
Het betreft werkzaamheden in projectvorm, advieswerkzaamheden en werkzaamheden ter tijdelijke ondersteuning van organisaties. 
                                                   
Voorbeelden
           
o.a. financieel bestuursadviseur, financieel beleidsmedewerker, financieel consulent, business controller, financial controller,
                                            directiecontroller, strategisch adviseur, coördinator p&c producten, teamleider, hoofd financiën.                                                                                                                         
o.a. doorvoeren verbetertrajecten, meer grip op financiën, verbetering informatievoorziening,  analyses,
verbetering processen en procedures, opstellen begroting, jaarrekening, tussentijdse rapportages,
opstellen beleidsnotities, investeringen, kostenverdeelsystematiek, reserves en voorzieningen.
  

                                         
kennismaking                                                                                                                                                       dienstverlening

Voor informatie bel 06-38 33 44 26 of mail naar info@hauwtofinance.nl